Понеделник 15, Юли 2024г.
Архив на новини
Публикувана на: 04.07.2023г.

Прием на документи за  VIII клас в ОУ „Пенчо Славейков“

График на дейностите:


- 05 – 07 юли 2023 г. – Подаване на документи за участие в приема на ученици по
Наредба № 10 от 01.09.2016 г.;
- до 12 юли 2023 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на
класиране;
- от 13 до 17 юли 2023 г. – Записване на приетите ученици на първи етап на
класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране;
- до 19 юли 2023 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
класиране;
- от 20 до 24 юли 2023 г. – Записване на приетите ученици на втори етап на
класиране;
- 25 юли 2023 г. – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след
втори етап на класиране;
- 26 – 27 юли 2023 г. – Подаване на документи за участие в трети етап на класиране;
- до 31 юли 2023 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
класиране;
- от 01 до 02 август 2023 г. – Записване на приетите ученици на трети етап на
класиране;
- до 04 август 2023 г. – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите
места след трети етап на класиране.
- до 11 септември 2023 – Попълване на незаетите места след трети етап на класиране
и записване.

 

Сподели: