Петък 29, Септември 2023г.
Архив на новини
Публикувана на: 28.04.2023г.

Патронен празник 2023

Публикувана на: 28.04.2023г.

Състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

Публикувана на: 28.04.2023г.

Гости на Градска библиотека “Пеньо Пенев”

Публикувана на: 28.04.2023г.

Екскурззия с учебна цел

Публикувана на: 26.04.2023г.

Забавно-образователна игра „Зелен отпечатък“