Петък 29, Септември 2023г.

Самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 година

Заповед и график за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за III и IV клас, самостоятелна форма на обучение през редовна сесия май-юни  на учебната 2020/2021 >>> виж ТУК

Заявление за редовна сесия >>> изтегли от ТУК

Заявление допълнителна сесия >>> изтегли от ТУК

 

Конспект по Български език за 3 клас >>> виж ТУК

Конспект по ИУЧ-Български език за 3 клас >>> виж ТУК

Конспект по Човекът и обществото за 3 клас >>> виж ТУК

Конспект по Технологии и предприемачество за 3 клас >>> виж ТУК

Конспект по Математика за 3 клас >>> виж ТУК

Конспект по ИУЧ-Математика за 3 клас >>> виж ТУК

Конспект по Изобразително изкуство за 3 клас >>> виж ТУК

Конспект по Музика за 3 клас >>> виж ТУК

 

Конспект по Български език за 4 клас >>> виж ТУК

Конспект по Математика за 4 клас >>> виж ТУК

Конспект по ИУЧ-Математика за 4 клас >>> виж ТУК

 

 

 

************

 

Заповед и график за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за III и IV клас, самостоятелна форма на обучение през февруарска редовна сесия на учебната 2020/2021 >>> виж ТУК

 

Конспект по Английски език за 3 клас >>> виж ТУК

Конспект по Физическо възпитание и спорт за 3 клас >>> виж ТУК

Конспект по Човекът и природата за 3 клас >>> виж ТУК

Конспект по Технологии и предприемачество за 3 клас >>> виж ТУК

Конспект по Математика за 3 клас >>> виж ТУК

 

Конспект по Човекът и природата за 4 клас >>> виж ТУК

Конспект по Изобразително изкуство за 4 клас >>> виж ТУК

Конспект по Музика за 4 клас >>> виж ТУК

Конспект по Технологии и предприемачество за 4 клас >>> виж ТУК

Сподели: