Петък 29, Септември 2023г.
Състезанието се организира и оценява от Сдружение на българските начални учители.
 
1 клас
За безгрешно решени задачи максимален брой от 50 точки получиха:
Владимир Маджуров – Ів клас,
Габриела Чанкова – Іг клас,
Елеонора Стоянова – Іа клас,
Мартин Дялков – Іа клас,
Мартин Иванов – Ів клас,
Микаела Кирязова – Іб клас,
Мирослав Добрев – Іа клас,
Петър Бобчев – Ів клас,
Цветелина Янева – Ів клас.
С 48 точки са:
Анастасия Атанасова – Іг клас,
Анита Колева – Ів клас,
Виктория Господинова – Іа клас,
Изабела Юрукова – Ів клас,
София Младенова – Ів клас.
С трети резултат за училището - 46 точки са:
Ная Койнарска – Іг клас,
Никол Димитров – Іа клас,
Пламена Колева – Іа клас,
Теодора Илиева – Іа клас.
Честито!
   
 
2 клас
За безгрешно решени задачи максимален брой от 50 точки получиха:
Дамла Байрам – ІІг клас,
Йоанна Иванова – ІІг клас,
Никола Вангелов – ІІг клас,
Павилма Башева - ІІв клас.
С 48 точки са:
Илияна Кутянова – ІІб клас,
Магдалена Делчева – ІІв клас,
Мартин Митев - ІІб клас.
С трети резултат за училището - 47 точки са:
Борис Димитров – ІІг клас,
Владислав Тончев – ІІг клас,
Габриела Делчева - ІІб клас.
Честито!
 
3 клас
 
С безгрешно решение и получен максимален брой от 50 точки в състезанието е Диана Маринова – ІІІв клас.
Със следващ резултат 46 точки са Божидара Граматикова - ІІІа клас и Росица Пенева – ІІІг клас, а Николай Николов – ІІІа клас е с 45точки.
Честито!
 
4 клас
За безгрешно решени задачи максимален брой от 50 точки получиха:
Александър Колев – ІVг клас,
Десислава Донева – ІVб клас,
Моника Кунева – ІVд клас,
Николай Янков – ІVа клас,
Полина Петрова - ІVа клас.
С 48 точки е Борис Петков – ІVа клас.
С трети резултат за училището - 47 точки са Александра Младенова – ІVб клас и Мария Донева - ІVб клас.
Честито!
 
 
Сподели: