Петък 19, Август 2022г.

Учител-будител в дигиталната ера

За осма поредна година Националният център за безопасен интернет обявява началото на кампанията „Учител-будител в дигиталната ера" за 2018 г. Цели се развиване на дигитално-медийната грамотност на учениците. Тази година кампанията „Учител-будител в дигиталната ера“ дава идея на българския учител как може да преподава умения за 21. век по време на редовните си часове, без да променя нито буква в годишното си разпределение. На 14.12.2018 г. В ОУ „Пенчо Славейков“ бе проведен бинарен урок на тема „Вещества и смеси“. Подготвен бе от учителите Мариела Делчева и Красимира Илиева, преподаватели по човекът и природата и информационни технологии. Целта на занятието е Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област „Човекът и природата“ за 5 клас. Учениците от 5б клас бяха разделени на четири групи. Всички искаха победата и бързаха да намерят информация преди останалите. Получиха се сплотени екипи, които си помагаха и ролите бяха разпределени, темата - близка и позната. Класната стая бе обърната. Бяха се запознали с теорията в къщи (публикувана предврително е Google Classroom, с която учениците свободно работят вече половин година). Знаеха как да търсят информация най-бързо и точно и кои са достоверните източници. Занятието завърши със състезание, проведено с помощта на Kahoot, a победител беше отбор „Светкавица“.

    

Сподели: