Вторник 16, Юли 2024г.

ИНОВАЦИЯ "ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ" С 5а КЛАС

Нашата цел: Целта ни е разделена на малки стъпки, за да се превърне в план. План за разчупване на действащата образователна система; за промяна на мисленето и нагласите на цялата училищна общност; за приобщаването на всички с грижа за детето; създаване на дух на партньорство и сътрудничество, защото само тогава може да има успех. Залагаме на учене чрез преживяване и обръщане на ролите на учител-ученик; на развиване формулата на успеха и формиране емоционална интелигентност чрез качествено образование, за да бъде подготовката на учениците ни адекватна на настоящето и да им помогне да станат щастливи и успешни хора в бъдещето.

Нашата иновация: Часоветв по „Изкуствен интелект“ в 5а клас, са със спираловидно натрупващо се съдържание и тежест през годините. Ще сменим традиционната методика с такава, при която учениците са активната част, те са изследователи, а учителят е техният помощник. Ролите са разменени. По време на урока в училище учениците задават въпроси на учителя си, търсят отговори на труднорешими задачи за разясняване на темата, правят упражнения и дискутират това, което са научили. Така обучението се индивидуализира – всеки ученик обръща внимание на детайлите, които са неясни за него и сам определя темпа на работа. Типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си, в класната стая се експериментира. Учителят прави подготовката и планира проектните дейности като изхожда от крайните резултати, от знанията и уменията, които иска учениците му да научат посредством реализирането на проекта. Помага на учениците си да формулират и задават
правилно въпроси, да разберат как да мислят като експерти, да презентират, публикуват и представят това, което са научили.

Изучавайки този предмет, децата ще могат сами да създават собствен робот и да го програмират. За тях програмирането ще стане разбираемо, интересно и вълнуващо. Ще развият своето аналитично мислене, въображение и креативност. Ще бъдат мотивирани да се развиват допълнително в областта на информационните технологии и така да се превърнат в бъдещите технологични откриватели. Визуалният език за програмиране е изключително подходящ за изучаване на основните концепции в програмирането - променливи, условни оператори, цикли, подпрограми.
Акцентът на обучението в пети клас е върху усвояване на знания и умения за работа с LEGO MINDSTORMS, конструиране на роботи, познаване на софтуера, използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране
В шести клас се набляга на конструиране на по-умни роботи, използване на сложни алгоритми с условия и повторения. Необходимо е учениците да контролират поведението на роботите и да извършват анализи на данните от сензорите.
В седми клас се акцентира върху експертната работа с LEGO MINDSTORMS. Учениците проектират система от програмирани роботи, които задвижват топка, събират и поставят различни обекти, имитират производство, както и разграничават различни цветове. През тази учебна година те ще работя проектнобазирано. В края на обучението те ще имат един цялостен проект, който ще бъде описан и представен.

Линк към галерията >>ТУК<<

 

Сподели: