Понеделник 15, Юли 2024г.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата....виж още

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" ДИМИТРОВГРАД

 

Редовни членове на Обществения съвет:

1. Дияна Дончева- представител на финансиращия орган- Община Дичитровград

2. Антония Радева- Председател на Обществения съвет

3.Надя Митева

4.Галя Дечева

5.Таня Андонова

6.Магдалена Петрова

7.Милена Петрова

Резервни членове на Обществения съвет:

1.Олег Филев

2.Маринела Янева

Сподели: