Четвъртък 13, Юни 2024г.

През 2022-2023 учебна година в ОУ "Пенчо Славейков" има 10 групи по "Занимания по интереси"

- Работилница "Дигитален свят" - ръководител Катя Гочева

Програмата ще е разделена на следните модули: 
Визуално програмиране със Codey Rocky 
Визуално програмиране с Code Org 
Визуално програмиране с Micro:bit 
Дигитална грамотност. / Измерване на знания - игра Kahoot/ 
Създаване на дигитална книга или постер 
Разработка на проекти

 

 

- Скоти тръгваме  –  Компютърно програмиране - ръководител Деница Атанасова

Скоти тръгваме! е игра за деца, която ще им позволи да  научат основите на програмирането.
Тя е уникална комбинация от приложения в образованието, с почти 100 задачи с нарастваща трудност,
както и картонени плочки, ще  свикнат да пишат програми, признати от приложението, докато играят,
ще научат термини като: цикъл, състояние, променлива, функция и много други.

 

- Параден мажоретен състав “Славейковци” - ръководител Миглена Бинева

Параден мажоретен състав „Славейковци” има за цел да подготвя и обучава момичета, които да могат да изпълняват определени и
зададени команди свързани с дейността. Маршировка под строй, строяване и престрояване, групиране и прегрупиране в блок, редици,
колони и различни фигури. Да се научат да имат усет за такт, ритмика и динамика.  Да приучат учениците, да са дисциплинирани чрез това танцово изкуство. 
Да се възпита у тях усещането на националния дух, дълг и любов към Родината.  Работа с реквизит батон (мажоретна палка) и пом-пон.

 

 

- Клуб "Здраве" - ръководител Другадън Мустафа

Формиране на съзнание и самосъзнание и на морално-волеви качества за предпазване на собственото здраве и здравето на другите,
изграждане на такава ценностна система, която ще позволи на личността хуманно отношение към здравето, здравословния живот  и живота като непреходни ценности.
Това е възможно само чрез осигуряването на оптимални условия за реализация на здравно и екологично образование и възпитание.

 

 

- Ментална аритметика 2 групи - ръководители Красимира Димитрова и Радка Генева

Техника за хармонично развитие на интелекта, която използва сметало - абакус.
Помага за значително увеличение на скоростта на мислене, концентрацията и
способността за творческо развитие при децата. бързо изчисляване на многоцифрени числа,
посредством използването на въображаемо сметало, без да се използва калкулатор. 

- Успешно представяне на НВО по БЕЛ - ръководител Мата Минчева

Разширяване и надграждане на уменията за разпознаване,
анализ и приложение на езиковите явления, изучавани  в  5, 6 и 7 клас.
Формиране на умения за учене чрез  решаване на езикови тестове онлайн,
създаване на трансформиращ преразказ, поправка и самооценка.

 

- Клуб „Театрален свят” - ръководител  Раиса Михалчевa

Разширяване и надграждане на уменията за творческо съпреживяване чрез драматизиране на художествените произведения в 5. клас
- Стимулиране на интереса към литературата и мястото й в света около нас;
- Развиване на  умения като наблюдателност, актьорско майсторство, находчивост и творчество;
- Тренинги на  учениците за  работа в екип;
- Формиране на умения за учене чрез преживяване и обогатяване на възприятията на учениците под формата на игра.

- Клуб СФЕРО - ръководител  Теодора Господинова

С помощта на мини робот-сфера, който учениците сами програмират,
чрез приложението Shero play, се извършват поредица от активности
за учене по предмета “Човекът и природата”.

 - Графичен дизайн - ръководител  Яна Митева

Създаване и обработване на компютърни изображения, развиване на дигитална креативност и
знания в областта на визуалната култура. Запознаване с особеностите както  на предпечатната
подготовка на изображения, така и със спецификата на публикуването им в интернет.

 

 

Сподели: