Четвъртък 13, Юни 2024г.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

   

Дейности по проект BG05M20POO1-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ в ОУ „Пенчо Славейков“ през 2022-2023 учебна година

- Един педагогически специалист премина обучение по проекта на тема: "Кодиране на блоков език за програмиране - Scratch, Blockly, Kodi;

- Сформирана е една група по занимания по интереси "Робослав", където учениците се занимават с визуално програмиране, като работят с комплекти LEGO MINDSTORMS Education EV3 и LEGO Spike Education.

  

- Представяне и популяризиране на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание - "Дигитална раница" пред педагогическия съвет. 

Електронната платформа е разработена в рамките на проект №BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Платформата "Дигитална раница" е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Ползите за учениците при утвърдено за национално ползване дигитално съдържание са, че интерактивния учебен процес в дигитална среда ще улесни и подобри разбирането на преподавания материал, ще направи упражненията забавни и интересни, ще увеличи трайността на придобитите знания и умения. Освен това дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци.

Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

Достъпът до нея се осъществява на адрес edu.mon.bg чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

Накратко за някои модули на платформата:

- Модул "Програма" -  учителите могат директно да стартират виртуални срещи за съответния ден и час. За всеки час се визуализира и учебната програма, заедно с учебното съдържание, налично по темата.

- Модул "Предмети" - там се показват всички предмети и класове на съответния преподавател, също заедно с учебната програма и наличните разработени и одобрени уроци.

- Модул "Домашни" могат да се назначават задания за изпълнение от учениците, като учителя може да задава крайна дата, един или повече класове, към които да се насочат, като за учителя има пълна видимост към статута на зададените работи към всеки ученик. Към домашните може да се задава допълнително съдържание, което да бъде прегледано от ученика или да се прикачват файлове.

- В модул "Създай съдържание" учителите могат да създават уроци и да ги споделят свободно със своите ученици и колеги.

- В модул "Библиотека" е събрано наличното към момента готово дигитално съдържание, разпределено по класове, предмети и теми. Модулът ще се допълва и обновява непрекъснато както с уроците на учителите, така и с образователно съдържание със свободен достъп, предоставено от издателства и партньори на министерството.

- Предстоят обучения на педагогически специалисти за изграждане на дигитално съдържание.

 

* * *

 

За 2021 г. приключи дейността по проект BG05M20POO1-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ в ОУ „Пенчо Славейков“ – Димитровград.

По проекта бяха създадени 3 клуба с общо 61 ученици от 2 клас, които се включиха в Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)

Ръководители на клубовете са Таня Койнова, Милена Димова и Иванка Сусуркова. В рамките на 70 учебни часа по проекта учениците овладяха знания за компютъра и неговите основни  части-хардуер и софтуер, запознаха се с интернет мрежа и безопасна работа в интернет. Научиха се да рисуват с програма Paint, запознаха се с основите на програмата Word. Започнаха обучение по програмиране с Code.org- научиха какво е програмен код, алгоритъм и цикъл. Изпълнявха и решаваха проблеми в дигитална среда.

Изяви:

Клуб "В дигиталния свят" - представителна изява на участниците от 2а и 2в клас - ръководител Милена Димова >>> Виж ТУК

Моето дигитално пространство втори "Б" клас Ръководител: Иванка Сусуркова  >>> Виж ТУК

Клуб „ Моето дигитално пространство“  втори “Г” клас  Ръководител: Таня Койнова Георгиева >>> Виж ТУК

 

 

Сподели: