Четвъртък 13, Юни 2024г.

Учители начален етап

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ ПО 
ТРУДОВ ДОГОВОР

ОБРАЗОВАНИЕ / ЗАВЪРШИЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

ПКС И/ИЛИ НАУЧНА СТЕПЕН

МАРУСЯ

КИРИЛОВА

ДИМОВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър

ПУ "П.Хилендарски"

начален учител

III ПКС - ИПКУ-Стара Загора

МИЛЕНА

ЖЕКОВА

РУСЕВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър

ПУ "П.Хилендарски"

начален учител

II ПКС -ИПКУ-Стара Загора

ИРЕНА

ПЕТКОВА

АТАНАСОВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър

ВТУ "Кирил и Методий"

начален учител

III ПКС - ИПКУ-Стара Загора

ПЕТЯ

ВАСИЛЕВА

ЙОРДАНОВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър

ПУ "П.Хилендарски"

начален учител

II ПКС - ИПКУ-Стара Загора

БОРЯНА

ХРИСТОВА

МИТЕВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър
ВПИ-Благоевград

начален учител

III ПКС - ИПКУ-Стара Загора

МИЛЕНА

КЪНЧЕВА

ДИМОВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър/ПУ "П.Хилендарски"

1. начален учител
2. начален учител с английски език

III ПКС - ИПКУ -Стара Загора

БОРЯНА

РАДЕВА

ТРЕНЕВА

 

Старши учител начална степен

висше – магистър

ПУ"П.Хилендарски"

начален учител

IV ПКС - ИПКУ-Ст.Загора

ЙОРДАНКА

АТАНАСОВА

ЛЕКОВА

 

Старши учител начална степен

висше – магистър

ПУ"П.Хилендарски"

начален учител

ІV ПКС - ДИУУ София

ИВАНКА

ИЛИЕВА

СУСУРКОВА

 

Старши учител начална степен

висше – магистър

ПУ"П.Хилендарски"

начален учител

IІ ПКС - ДИУУ София

МИЛКА

АНГЕЛОВА

ЗАПРЯНОВА

  Старши учител начална степен

висше – магистър

ПУ"П.Хилендарски"

начален учител II ПКС - ДИУУ-София

МИГЛЕНА

ГЕНОВА

БИНЕВА

  Старши учител начална степен

висше – магистър

1. АМТИИ-Пловдив
2.ПУ"П.Хилендарски"

1. Балетна педагогика и балетна режисура
2. Предучилищна и начална педагогика
3. Учител по физическо възпитание и спорт

 III ПКС - ПУ Пловдив

ДЕНИЦА

ТЕНЧЕВА

АТАНАСОВА

  Старши учител начална степен

висше – магистър

ТУ, Стара Загора

1.Начален учител
2.Детски учител
3.Социален педагог
4.Логопед

 ІV ПКС - ДИУУ София

ЕЛЕНА

ПЕТРОВА

ЖЕЛЕВА

 

Старши учител начална степен

висше – магистър

ЮЗУ Благоевград

1. Учител по физическо възпитание и спорт
2. Психология

 

ІV ПКС - СУ София

ГЕРГАНА

ПЛАМЕНОВА

ГОЧЕВА

  Учител подготвителна група

висше – бакалавър

ШУ "Епископ Константин Преславски"

Предучилищна и начална училищна педагогика ІІІ ПКС - СУ София

ТАНЯ

ГЕОРГИЕВА

КОЙНОВА

Старши учител начална степен

висше – магистър

ПУ "П.Хилендарски"

1.Детски учител
2.Начален учител

ІІ ПКС - ДИУУ София

ГЕНКА

СТОЯНОВА

СЛАВОВА

  Старши учител начална степен 

висше - магистър 

ПУ "П.Хилендарски"

начален учител 

 IV ПКС - ДИУУ София

ПАВЛИНА

ГЕОРГИЕВА

КАНЕВА

  Старши учител начална степен 1.висше – бакалавър-ПУ "П.Хилендарски"
2.ИДУ - Пазарджик

1.Начален учител
2.Детски учителк

ІV ПКС - ДИУУ София

ПЛАМЕНА

ГЕОРГИЕВА

ЛЮБЕНОВА

 

Учител начална степен

 висше – магистър 

 ВТУ В.Търново
ПУ "П.Хилендарски"

 1. Учител по 
история и география 2. Детски учител и начален учител
 IV ПКС - ВТУ В. Търново

ГАЛИНА

ВАЛЕНТИНОВА

ХРИСТОВА

 
  Учител начална степен

 висше – магистър 

БУ "Професор д-р Асен Златаров"

ПУ "П.Хилендарски"

 1.Начален учител
2.Предучилищна педагогика
IV ПКС - ВТУ В. Търново 

ПЕТЯ

ТОДОРОВА

ТОДОРОВА

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас  

висше – бакалавър

ТУ, Стара Загора 

1.Детски учител
2.Начален учител 
ІV ПКС СУ София

ИВЕЛИНА

МИТКОВА

МИНЧЕВА 

 
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас 

висше – магистър

ТУ, Стара Загора  

Начален учител  

ЖАНА

НАСКОВА

КОЛЕВА

   Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас 

висше – магистър 

ПУ "П.Хилендарски"

 

1. Английск език

2. Начален учител 

 V ПКС - ВТУ В. Търново

МАЯ

ХРИСТОВА

ВНУКОВА

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас 

висше – магистър 

ПУ "П.Хилендарски"

ВТУ В.Търново

1.Биология и химия
2.Предучилищна  и начална педагогика 
V ПКС 

ЕМИЛИЯ

ГАЛИНОВА

БОНЕВА

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас  

висше – магистър 

ПУ "П.Хилендарски"

 
Предучилищна и начална училищна педагогика   

КРАСИМИРА

ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРОВА

  Учител начална степен

висше – магистър 

ПУ "П.Хилендарски"

 начален учител  

РАДКА

ДРАГИЕВА

ГЕНЕВА

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас  

 висше – бакалавър

ТУ Стара Загора

Предучилищна и начална педагогика    

ПЛАМЕНА

ДИМИТРОВА

ДОНЧЕВА

Учител начална степен

висше – бакалавър

ПУ "П.Хилендарски"

Пловдив

начален учител   

МАРИЕЛА

АСЕНОВА

НИКОЛОВА-

СТАНОЕВА

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас  

висше – бакалавър

СУ "Св. Кл. Охридски" 

Педогогика   

ГЕРГАНА

ВАСИЛЕВА

ТОДОРОВА

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас 

висше – магистър

ПУ "П.Хилендарски"
Пловдив

 
Предучилищна и начална училищна педагогика IV ПКС - ДИУУ София  

ДЕСИСЛАВА

ИВАНОВА

ИВАНОВА

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас   

 висше – магистър 

1. ТУ Стара Загора
2. ПУ "П.Хилендарски" Пловдив

 

1. Начална училищна педагогика с чужд език 
2. Английски език и методика

IV ПКС - ДИУУ София 

ВИКТОРИЯ

НИКОЛОВА

ДИМИТРОВА

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас    

висше – бакалавър

ПУ "П.Хилендарски"

Пловдив

Начална училищна педагогига с чужд език   
 ПЕТЯ

АНДРЕЕВА

АНДОНОВА
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас  

 висше – бакалавър

ТУ Стара Загора

начален учител   

ТЕОДОРА

ГЕНЧЕВА

ГЕНЕВА

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас  

висше – бакалавър

НСА

София

учител 1-12 клас  

ДАНИЕЛА

СТАЙКОВА

ЗЛАТЕВА

   Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас    

висше – бакалавър

ПУ "П.Хилендарски"

Пловдив

Начална училищна педагогига с чужд език   

 

Сподели: