Четвъртък 13, Юни 2024г.

Родителска среща на 20.09.2023 г.

Уважаеми родители,

На 20.09.2023 г. (сряда) ще се проведе родителска среща за:

- Запознаване с правилника за дейността на училището
- Запознаване с графиците на ДЧК и консултации
- Избор и актуализация на родителския актив
- І – ІV клас –изготвяне на безопасен маршрут до дома
- ІV, VІІ кл. – информация за външното оценяване

І – IV клас от 17:30 ч.
V- VІІ клас от 18:00 ч.

Сподели: