Четвъртък 13, Юни 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
11.09.2020г. Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:
3811
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на глава 26, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас.
Свързана преписка
11.09.2020г.
11.09.2019г. Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка
Уникален номер в Регистъра на ОП:
3811
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на глава 26, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас.
Свързана преписка
11.09.2019г.
12.09.2018г. Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка
Уникален номер в Регистъра на ОП:
3811
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ. Избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на глава 26, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас. Уникален код на покана в ПОП: 9080690. Срок за получаване на оферти: 19.09.2018 г. Място за получаване на оферти: оферти за участие се подават в ОУ“Пенчо Славейков“, Димитровград, ул.„Димитър Димов“№ 2 Срок на валидност на обявата: 19.09.2018 г. Дата, час и място за отваряне на офертите: 20.09.2018 г., от 10:30 часа в сградата на ОУ „Пенчо Славейков” - Димитровград, гр. Димитровград, ул. Димитър Димов № 2, от ЗАС в канцелария-2 етаж.
Свързана преписка
12.09.2018г.
19.09.2017г. Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка
Уникален номер в Регистъра на ОП:
3811
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ. Избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на глава 26, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас. Уникален код на покана в ПОП: 9068452 Срок за получаване на оферти: 26.09.2017 г. Място за получаване на оферти: оферти за участие се подават в ОУ“Пенчо Славейков“, Димитровград, ул.„Димитър Димов“№ 2 Срок на валидност на публичната покана: 26.09.2017 г. Дата, час и място за отваряне на офертите: 27.09.2017 г., от 10:30 часа в сградата на ОУ „Пенчо Славейков” - Димитровград, гр. Димитровград, ул. Димитър Димов № 2, от ЗАС в канцелария-2 етаж.
Свързана преписка
19.09.2017г.
31.07.2017г. Вид на процедурата:
Обществена поръчка
Уникален номер в Регистъра на ОП:
3811
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на техническо оборудване в ОУ „Пенчо Славейков” – Димитровград по проект „Дигитална класна стая“. Процедурата е открита с Решение № 455/31.07.2017 г. на Директор на ОУ „Пенчо Славейков” – Димитровград Подаване на оферти - до 21.08.2017 г. 16:00 часа Място и дата на отваряне на офертите: Сграда на ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ул. „Димитър Димов” № 2, на 22.08.2017 г. от 10:30 часа. Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до: 1. Решението за откриване на процедура 2. Обявлението за обществена поръчка
Свързана преписка
31.07.2017г.