Четвъртък 13, Юни 2024г.

ПЪРВИТЕ ГОДИНИ НА ПРОГИМНАЗИЯТА

Правени са няколко опита за откриване на първи прогимназиален клас към Каменишкото основно училище „Св. Климент Охридски". Първият път това става през учебната 1898 /1899 година. Прогимназиалният клас бил наричан шесто отделение. Просъществувал е от 1 септември до 18 октомври 1898 г. Закриват го, защото учениците са само пет.

През учебната 1900/1901 г. отново се открива прогимназиален клас /сега пети/. За учител от Министерството на образованието е назначен учителят Марко Серафимов от Дебърско /Македония/, завършил педагогическо училище. Не се записват достатъчно деца и прогимназиалният клас отново е закрит. Безуспешни са опитите за откриване на прогимназия и през 1906 г., и през 1908 г.

Лелеяната мечта се сбъдва през учебната 1909/1910 година. Началното училище „Св. Климент Охридски", чийто директор тогава е Делчо Ангелов, отваря гостоприемно врати, за да приюти заедно с отделенците и орляка на щастливите първокласници /днешните петокласници/. Тяхна учителка е  Цветана К. Тонджарова, родом от град Хасково. Между учениците на първия прогимназиален клас са и бъдещите учители Латьо Филипов, Руси Иванов, Янко Господинов и Владо Вълчев. Следващата година прогимназиалните класове стават два и идва новият учител Драган Мавродиев, изпълняващ длъжността директор на прогимназията. Класовете учат в изоставената къща на турския бей и в сградата на началното училище.

По време на Балканската война началното училище е затворено от 17 септември 1912 г. до 20 февруари 1913 г. Училищната сграда е използвана за болница. Учат само прогимназиалните класове.

На 27 март 1922 година училището е посетено от Цар Борис Трети и двете му сестри.

През 1921 г. Латьо Филипов е първият титулярен директор на прогимназията.

Началното училище и старата турска къща стават тесни. Между учителите и местните първенци се повежда спор за мястото, където да се построи новата прогимназия. Директорът обикаля къщите и събира подписи. Учителите надделяват, След като извикват на собствени разноски, анкетна комисия от София.

През април 1928 г. става голямото Чирпанско земетресение. Разрушени са много сгради. Началното училище също е значително пострадало. Децата, обаче, не са наранени, защото са във ваканция. През същата 1928 година започва строежът на новата прогимназия, който завършва през лятото на 1929 г. Построена е от фонд „Депозе" - Дирекция за подпомагане пострадалите лица и области от земетресението. През месец септември прогимназията се отделя от началното училище и се настанява в новата постройка.

Учебната 1929/1930 г. започва в сградата, която се намирала на север от железопътната линия София - Свиленград и на изток от шосето Стара Загора - Хасково. Оградата е жив плет от 4000 черници. Северната страна е оградена със седемдесет тополи. Ентусиастът директор донася от Карлово борчета, които до скоро шумяха край бившия Пионерски дом. /б.р. днес на това място се издигат трите блока на недовършената поликлиника/.

Тъй като началното училище тогава разполага само с пет класни стаи, а отделенията са седем, две от тях отиват в новата сграда на прогимназията: I „б" отделение с учителка Цветана Терзиева и II „б" отделение с учителка Савка Господинова.

Новото училище има 6 учебни стаи, учителска стая, кабинет и помещение за помагала. Учебната година започва на 1 септември и завършва през месец юни. В края на годината учениците от III клас /днешния VII кл. / полагат изпити: писмен - по български език, и устен - по български език, аритметика, история, география, химия и физика. Обучението е задължително до навършването на 15 години.

Разказва ЙОРДАНКА АВРАМОВА,
бивша учителка в ОУ „Пенчо Славейков"

ПАМЕТНИ ДАТИ

1909 г. - Открит е първият прогимназиален клас към началното училище „Св. Климент Охридски".

1929 г. - Открита е новата сграда на прогимназията (днес там се намира недостроената поликлиника)

1954 г. - Прогимназията се влива в състава на Единното политехническо училище.

1963 г. - Отделяне от Единното политехническо училище като Основно училище „Иван Вазов".

1967 г. - Училището получава за свой патрон името на големия български поет и културен деец Пенчо Петков Славейков.

1973 г. - Открита е новата 24-класна сграда на училището, в която то се помещава и досега.

1985 г. -Тържествено е отбелязана 75-годишнината от създаването на училището.

1998 г. - Въведено е ранно чуждоезиково обучение за учениците от първи клас.

1999 г. - Две паралелки първи клас започват обучение по програмата „Стъпка по стъпка".

2004 г. - Откриване на първи компютърен кабинет. 

2006 г. - Оптимизация на училищната мрежа - сливане на ОУ "П. П. Славейков" и ОУ "Св. Кл. Охридски".

2009 г. - Цялостно е подменена дограмата и отоплителната инсталация на училището.

2010 г. -Тържествено е отбелязана 100-годишнината от създаването на училището с почетен гост Президента на РБългария - Георги Първанов.

2010 г. - Външно саниране на сградата и хидроизолация на покрива.

2017 г. - ОУ "Пенчо Славейков" получава статут на иновативно училище за периода 2017-2021.

2021 г. - Училището разширява обхвата на иновацията за периода 2021-2025.

  

АРХИВНИ СНИМКИ И ДОКУМЕНТИ

Из "Летописна книга"  1909 - 1924г. 1936/1937г.
Посещение на Техни Величества Царят и Царицата и Принц Кирил
Юбилеен лист по случай 75 години от създаването на ОУ "П. Славейков"

 

Стари снимки

 

 

БИВШИ ДИРЕКТОРИ

 
СНЕЖАНА АНГЕЛОВА
от 2008 до 2020 г.
КОСТАДИН СТАВРЕВ
от 1996 до 2008 г.
   
КИРИЛ РУСЕВ
от 1993 до 1996 г.
ПЕНКА МИЛЧЕВА
от 1987 до 1993 г.
   
ДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ
от 1980 до 1987 г.
ВАЛЬО ТЕНЧЕВ
от 1963 до 1980 г.
   
КАТЯ КАТЕРИНСКА
от 1960 до 1963 г.
ДЕНЬО БОЕВ
от 1954 до 1960 г.
   
ТОМА ТОМОВ
от 1953 до 1954 г.
РУСИ ИВАНОВ
от 1944 до 1953 г.
   
ЛАТЬО ФИЛИПОВ
от 1921 до 1944 г.
ДРАГАН МАВРОДИЕВ
от 1910 до 1911 г.
   
ДЕЛЧО АНГЕЛОВ
Директор на началното училище и на прогимназията
от1909 до 1921 г.

 

 

Сподели: