Понеделник 18, Януари 2021г.

Родителска среща за  І - VІІ клас  на 24 април 2018 г.

На 24.04.2018 година от 17:30 часа ще се проведе Родителска среща за  І - VІІ кл. на тема „Основни права и задължения на родителите”.

За ІV клас „Приемственост  между IV и V клас”.

За VІІ клас „Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, раздел ІІІ прием в VІІІ клас" и среща с представители на средните училища в града.

От 18:00 часа - Приемен ден за V – VІІ клас.   

 

Разпределение по стаи

І етаж            ІІІ етаж    
        № 301   Таня  Донева
№ 101 ІІ в клас Милена Русева   № 302  V г клас Живко Митев, Мария Милкова
№ 102   Георги Галев   № 303   Виолета Желязкова
№ 103 ІІ г клас Павлина Георгиева   № 305 ІІІ б клас Ирена Атанасова
№ 104   Елена Желева   № 306 ІІІ в клас Нели Делчева
№ 105 І б клас Елза Маркова   № 307 ІІІ г клас Боряна Тренева
№ 106 І в клас Теодора Тодорова   № 308 ІІІ д клас Йорданка Лекова
№ 107 І г клас Милена Димова   № 309 V  а клас Теодора Господинова
№ 108 І д клас Боряна Христова   № 310 V б клас Йовка Карчева
№ 109 ІІа клас Мариана Стефанова   ІV етаж    
№ 111 ІІб клас Маруся Димова   № 401 VІІ а клас Росица Александрова
ІІ етаж       № 402 VІІ  г клас Диляна Гочева 
№ 200   Катя Гочева   № 403 VІІ б клас Д.Николова
№ 203 VІа клас Красимира Илиева   № 404   Радостина Радева, Нина Станева
№ 204 ІV б клас Иванка Сусуркова   № 405 V в  клас              Мата Минчева
№ 205 ІV а клас Милка Запрянова   № 406 VІ г  клас Раиса Михалчева
№ 206 ІV г клас Таня Койнова   № 407 VІ  б  клас Лидия Георгиева
№ 207 ІV в клас Янка Събева   № 408 VІІ в клас Лили Янева
№ 208 ІІІ а клас Недялка Василева   №409                     VІ в клас Георги Сталев
Сподели: