Понеделник 18, Януари 2021г.

Родителска среща на 15 февруари 2018 г.

ПОКАНА

На 15.02.2018год. /четвъртък/ от  17:30  часа ще се проведе родителска среща на тема " Резултати от работата през І учебен срок. Децата в дигиталната ера и ролята на възрастните"

 

Разпределение по стаи: 

І етаж            ІІІ етаж    
№ 101 ІІв клас М.Русева,    № 302  V г клас Ж.Митев 
№ 103 ІІг клас П.Георгиева   № 305 ІІІ б клас И.Атанасова
№ 104 І а клас П.Йорданова   № 306 ІІІ в клас Н. Делчева
№ 105 І б клас Е.Маркова   № 307 ІІІ г клас Б.Тренева
№ 106 І в клас М.Господинова    № 308 ІІІ д клас Й.Лекова 
№ 107 І г клас Милена Димова   № 309 V  а клас Т.Господинова
№ 108 І д клас Б.Христова   № 310 V б клас Й.Карчева
№ 109 ІІа клас М.Стефанова   ІV етаж    
№ 111 ІІб клас Маруся Димова   № 401 VІІ а клас Р.Александрова
ІІ етаж       № 402 VІІ  г клас ще се проведе допълнително
№ 203 VІа клас Кр.Илиева   № 403 VІІ б клас Д.Николова
№ 204 ІV б клас И.Сусуркова   № 405 V в  клас              М.Минчева
№ 205 ІV а клас М.Запрянова   № 406 VІ г  клас Р.Михалчева
№ 206 ІV г клас Т.Койнова   № 407 VІ  б  клас Л.Георгиева
№ 207 ІV в клас Я. Събева   № 408 VІІ в клас ще се проведе допълнително
№ 208 ІІІ а клас Н.Василева   №409                     VІ в клас Г.Сталев
Сподели: